Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 1 april 2022

 

 1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij World of Rainbow, hierna aangeduid als “De Regenboog”, “ons” of “wij”, via de World of Rainbow website, de mobiele website, de mobiele app of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als “de websites”).

Door gebruik te maken van de websites en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een woonadres in Nederland (met uitzondering van de BES-eilanden) of België kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op de websites worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op de websites ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

De Regenboog wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

 

 1. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op de websites zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

 

 1. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via worldofrainbow.nl of rainbow-oils.nl.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal De Regenboog je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

 

 1. Levering

De Regenboog gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES-eilanden.

De Regenboog streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 2 tot 3 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn en Track & Trace code. Indien je een account hebt aangemaakt kun je op de websites, de bestelling en Track & Trace code terug vinden in jouw account.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met de klantenservice.

 

 1. Herroepen van een bestelling

Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 30 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten terug, mits hiervan sprake is. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, dan worden de verzendkosten niet vergoed. Ga voor ons volledige retourbeleid naar de websites.

Als je jouw bestelling wilt annuleren of retourneren, meldt dit ons schriftelijk, bij voorkeur via de e-mail. Retourneer de artikelen zoals hieronder vermeld in paragraaf 6 (Retourzendingen), binnen een termijn van 30 dagen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5.1 en binnen 5 dagen na melding. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel De Regenboog hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door De Regenboog volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

 

 1. Retourzendingen

De Regenboog garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, geopend, vuil, gewijzigd of gebruikt mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Verzendkosten worden terugbetaald wanneer je de volledige bestelling retourneert. Het kan tot 14 dagen duren voordat de terugbetaling is verwerkt.

Meer informatie over onze retourprocedure vindt je op de websites in ons Retourbeleid.

Je kunt het retourpakket afgeven bij een PostNL postagentschap of ophaalpunt in Nederland.

 

 1. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op de hieronder weergegeven wijzen betalen.

Creditcard of betaalpas
Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA, Mastercard of American Express). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. De Regenboog behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

iDeal
Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

De Regenboog Giftcards
Je kunt ervoor kiezen om je hele bestelling of een deel van je bestelling op de websites te betalen met De Regenboog Giftcards.

Overige
Je ontvangt de wettelijk vereiste factuur in de verzendbevestigingsmail.

Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en De Regenboog te informeren als je e-mailadres is gewijzigd.

 

 1. Onze aansprakelijkheid

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van De Regenboog als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

De Regenboog aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

De Regenboog is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op de websites is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

 

 1. Kleuren en afmetingen

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van verschillende factoren: schermkwaliteit, app versie, computersysteem etc.

De afmetingen van de items op de websites zijn uitsluitend richtwaarden. Ze zijn bedoeld om jou een idee te geven van het model of de vorm van dat specifieke item en bieden geen garantie voor de werkelijke afmetingen van het item dat je ontvangt. De definitieve afmetingen van een item kunnen variëren.

 

 1. Garantie

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal De Regenboog de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen.

 

 1. Overdracht

De Regenboog behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 

 1. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 

 1. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op de websites berusten bij De Regenboog. Ieder gebruik van de websites of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Regenboog.

 

 1. Bedrijfsinformatie

World of Rainbow, Rainbow Oils en De Regenboog Academy. (De Regenboog)
Statutair gevestigd: Boezemweg 2c, 2641 KH Pijnacker.

Kamer van Koophandelnummer: 27304941
BTW-nr.: NL002019438B21
Contact klantenservice: info@worldofrainbow.nl

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Download hier onze Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden